flyer

Acteurs

Marie-Jeanne Caels

Marina Matysen

Gerd Van de Perre

David De Vos

Georges Van den Bergh

Johan Van Cauteren

Michel Bryssinckx

Vicky Knaeps

Regie

Paul Van den Broecke

Assistenten

Sandra Lesire

Auteur

Guy Didelez

Paul Coppens

Kleine samenvatting

Gevert Burg is schrijver van romantische, passievolle romans. Liliane, een nieuwe buurvrouw komt bij Gevert aanbellen. Ze werd door haar man afgeranseld en komt bij de schrijver steun zoeken. Gevert stemt toe dat ze een poosje bij hem blijft, waarop Liliane prompt uitbazuint dat ze zich in een vrouwenvluchthuis bevindt. De vrouwen stromen toe, net op het ogenblik dat een sociaal assistente zal terugkomen…

Gasten zijn lasten